fbpx

Obsługa kadrowo-płacowa

Wygoda

Pełna obsługa kadrowo-płacowa

Przygotowanie i prawidłowa obsługa dokumentów pracowniczych w firmie oraz zarządzanie sprawami kadrowo-płacowymi wymaga dużej wiedzy z zakresu rachunkowości i różnorodnych przepisów prawa pracy. Często zmieniające się przepisy w tym zakresie mogą być często niejednoznaczne, co znacząco utrudnia ich właściwą interpretację. 

Dla firm, którym zależy na efektywnym zarządzaniu wszystkimi sprawami kadrowo-płacowymi bez konieczności tworzenia wewnętrznej struktury działów kadrowo-płacowych w firmie, rozwiązaniem jest outsourcing obsługi kadrowo płacowej.

Nasz doświadczony zespół księgowy będzie skutecznie wykonywać szeroki zakres zadań związanych z zagadnieniem kadr i płac oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową swoich pracowników, uzyskasz gwarancję najwyższej jakości obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarządzanie kwestiami kadrowymi

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze kwestii kadrowych:

 • przygotowujemy i ewidencjonujemy umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia umów oraz informacje o warunkach zatrudnienia i wynagradzania, a także pozostałej dokumentacji bezpośrednio związanej z rozpoczęciem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy,
 • obsługujemy zgłoszenia pracowników do ZUS i PiP,
 • kontrolujemy terminowość i kierujemy pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne, a także szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • ewidencjonujemy i opracowujemy plany urlopów wypoczynkowych oraz innych typów absencji w świadczeniu pracy (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie, wychowawcze, okolicznościowe),
 • przygotowujemy raporty i sprawozdania kadrowe,
 • utrzymujemy dokumentacje personalnie zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami w tym zakresie,
 • ewidencjonujemy czas pracy oraz ewentualne godziny nadliczbowe,
 • informujemy o nadchodzących zmianach w przepisach oraz interpretujemy ich znaczenie w kontekście funkcjonowania firmy.
 • tworzymy spójne i ustandaryzowane procesy ułatwiające prawidłowe przejście przez kontrolę ze strony organów państwowych

Pełna obsługa płacowa

W obszarze obsługi płacowej biuro rachunkowe Fiskalia zajmuje się m.in.

 • naliczaniem wynagrodzeń na podstawie list obecności z uwzględnieniem obowiązujących w firmie regulaminów wynagradzania i zmiennych wynikających np. z niestandardowego czasu pracy, zasiłku chorobowego, wypadkowego lub innych świadczeń,
 • obliczamy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wykonujemy przelewy do  US, ZUS, PFRON,
 • rozliczamy wydatki związane z użytkowaniem samochodów (kilometrówka)
 • sporządzanie deklaracji i analiz płacowych oraz raportów ZUS RMUA,
 • opracowujemy miesięczne i roczne deklaracje oraz informacje podatkowe dla Urzędu Skarbowego, a także pozostałych organów państwowych,
 • rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne,
 • wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o zarobkach,
 • analizujemy otrzymane dokumenty i prowadzimy nadzór merytoryczny nad wszystkimi aspektami obsługi płacowej,
 • doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania w kwestiach związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • reprezentujemy naszych Klientów w trakcie czynności kontrolnych lub/i postępowań wyjaśniających prowadzonych przez ZUS

W jaki sposób działamy?

1

Skontaktuj się
z nami!

Ustalimy Twoje oczekiwania i umówimy się na spotkanie. Dojeżdżamy na teren miasta Wrocław, Świdnica, Wałbrzych i okolicach.

2

Analiza optymalizacyjna

Przeprowadzimy dokładną inspekcję obecnych procedur i sporządzimy protokół modernizacji. Wspieramy na każdym kroku dokonywanych zmian.

3

Wprowadzenie naszych rozwiązań

Zaimplementujemy nowoczesną metodykę usług księgowych w Twojej firmie. Specjalizujemy się w przygotowywaniu akt osobowych pracowników.

4

Bezpieczeństwo
i komunikacja!

Zapewnimy czynne wsparcie w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych.

Efektywne rozwiązania kadrowo-płacowe


Dzięki wprowadzeniu naszych rozwiązań działalność każdej firmy staje się o wiele łatwiejsza i efektywniejsza. Usługi prowadzenia działań kadrowo-płącowych świadczymy zarówno na rzecz małych i średnich, jak również dużych firm z terenu miasta Wrocław, Świdnica, Wałbrzych oraz okolicznych miejscowości.

Outsourcing kadr i płac to doskonały sposób na zmniejszenie ryzyka błędów kadrowo płacowych. Umożliwiamy również likwidację wewnętrznego działu kadr, co znacząco redukuje problemy związane z przeprowadzaniem rekrutacji pracowników i ponoszenie dodatkowych opłat związanych z naborem personelu, a także zarządzaniem m.in. urlopami. Sprawdź sam — poznaj nasze możliwości!

Strona główna